W co wierzymy

CCMD W CO WIERZYMY baner_small

Misja Centrum Chrześcijańskiego „Miecz Ducha” w Kaliszu

CCMD istnieje po to, aby wzbudzić misjonarzy i ewangelistów, którzy pomogą ludziom poznać miłość Jezusa i opowiedzą o zbawiennej mocy krzyża.

Wizja Centrum Chrześcijańskiego ”Miecz Ducha” w Kaliszu

 1. Dynamiczny wzrost liczebny lokalnego kościoła, aktywna ewangelizacja i zakładanie kościołów.
 2. Szkolenie duchowych liderów do budowania kościoła.
 3. Promowanie chrześcijańskiego światopoglądu poprzez rożne formy edukacji.
 4. Budowanie lokalnego kościoła jako domu Boga, w którym człowiek może przyjąć uzdrowienie w duszy i w ciele.
 5. Głoszenie zbawienia (usprawiedliwienia z łaski) w miejscach, w których to nauczanie nie jest rozpowszechnione.

Wartości Centrum Chrześcijańskiego „Miecz Ducha” w Kaliszu

 1. Żywa, satysfakcjonująca więź z Duchem Świętym.
 2. Skupienie na wizji danej przez Boga.
 3. Szkolenie liderów.
 4. Grupy domowe.
 5. Dobra organizacja.
 6. Uczniostwo.
 7. Twórcza ewangelizacja.
 8. Rodzina.
 9. Służba każdego wierzącego.
 10. Bliskie, przyjacielskie relacje.

Nadchodzące wydarzenia

 1. Spotkanie niedzielne poprowadzi Małgorzata Spisz

  20 stycznia Godzina: 10:00 - 11:30
 2. Spotkanie Modlitewne

  22 stycznia Godzina: 19:00 - 20:00
 3. Grupa Uwielbienia

  24 stycznia Godzina: 19:00 - 21:00