Umiejętne słuchanie. 22.05.2013 r.

II List św. Pawła do Koryntian 10,5 „(…) i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi”.

Uczniowie Jezusa częściej żyli według duszy (emocje, umysł, wola) niż według ducha. Byli tak bardzo przekonani, że Jezus ustanowi swoje Mesjańskie Królestwo na ziemi, że nie słuchali tego, co naprawdę do nich mówił. Mimo, iż wciąż powtarzał, że musi cierpieć, umrzeć i zostanie wzbudzony trzeciego dnia, nie słuchali Go. Z nami może być podobnie. Bóg może mówić do nas, w naszym duchu, ale jesteśmy czymś tak bardzo zajęci w duszy, że nie słyszymy tego, co On mówi do nas. Twoja siła leży w tym, że zwracasz się do Jezusa, aby Go słuchać. Wróg rozproszy cie tyloma rzeczami właśnie dlatego, abyś nie poświęcał czasu Panu. Jeśli jednak świadomie pozwolisz, aby duch rządził w twoim życiu, to doświadczysz zwycięstwa w swoich myślach i ostatecznie wzrośniesz w siłę.

Modlitwa: Jezu wyznaję, że jestem gotowy, by przyjąć Twoje Słowo do mojego serca.

Pastor Andrzej Stawikowski 

Nadchodzące wydarzenia

  1. Spotkanie dla Kobiet

    16 lutego Godzina: 17:00 - 19:00
  2. Spotkanie niedzielne poprowadzi pastor Andrzej Stawikowski

    17 lutego Godzina: 10:00 - 11:30
  3. Spotkanie Modlitewne

    19 lutego Godzina: 19:00 - 20:00