Temat: ‘Raport z Izraela’

Raport z Izraela, 4 września 2014

1. WIELKIE WOŁANIE GDY IZRAEL PRZYWŁASZCZA ZIEMIĘ BLISKO JEROZOLIMY

W tym tygodniu Izrael poinformował, że przywłaszczy sobie 400 hektarów ziemi na obszarze Gusz Ecjon na południe od Jerozolimy, blisko Betlejem. Teren łączy osiedla Gusz Ecjon z zieloną linią (zawieszenie ognia z 1948), dlatego daje bezpieczniejszy korytarz dla 70 000 osadników i możliwości rozbudowy osiedli.

Mentalne nastawienie. 26.06.2013r.

Ewangelia św. Marka 16,15 „I rzekł im: Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszystkiemu stworzeniu”.

Wolą Boga jest „(…) aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy” (I Tym. 2,4), dlatego też Jezus zachęca nas do zwiastowania ewangelii wszystkiemu stworzeniu, do śmiałego dzielenia się dobrą nowiną. Aby „zdobyć” świat dla Jezusa, musimy zrezygnować z własnej wygody i starać się dotrzeć do ludzi, którzy nigdy nie słyszeli przesłania ewangelii i nigdy nie oddali Mu swojego życia. Musimy nauczać i głosić z pasją i zapałem, wprowadzać ludzi w uczniostwo. Inaczej mówiąc, możemy „zdobyć” świat dla Jezusa, jeśli dołożymy starań i wysilimy się, aby wypełnić Boże powołanie. Realizowanie marzeń to proces, to nie „spada” nagle z nieba. Jeśli chcemy dotrzeć do całego naszego pokolenia z ewangelią, to musimy działać bardzo zdecydowanie. Musimy nastawić się na to mentalnie, podporządkować się mocy Ducha Świętego i zorganizować całe swoje życie „pod żniwo”, a następnie dążyć z całej siły i z całego serca do spełnienia danego od Boga marzenia.

Modlitwa: Duchu Święty „daj” mi wiele okazji do głoszenia ewangelii.

Pastor Andrzej Stawikowski 

Nadchodzące wydarzenia

  1. Grupa Uwielbienia

    20 lutego Godzina: 19:00 - 21:00
  2. Grupa Młodzieżowa

    21 lutego Godzina: 19:00 - 21:00
  3. Spotkanie dla Kobiet

    22 lutego Godzina: 17:00 - 19:00