Shoah – Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu

1280x400px_shoah2015

27 stycznia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Dzień ten został uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2005 roku w celu uczczenia pamięci ofiar pochodzenia żydowskiego, pomordowanych w czasie II wojny światowej przez nazistowskie Niemcy. Datę obchodów wyznaczono w rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau w 1945 roku.


Termin „holokaust” nie jest jednak precyzyjny w odniesieniu do tragicznych wydarzeń okresu okupacji. Żydzi określają ten czas jako „shoah” – zagłada. Oto dokładne wyjaśnienie, dlaczego:
„Słowo Szoa, czyli „zagłada” jest słowem bardziej właściwym. Jednak słowo holokaust (holocaust) jest słowem popularniejszym, bardziej przyjęło się jego używanie, więc z tego względu stosujemy je częściej.

Holocaust jest słowem pochodzenia greckiego (holokauston) i oznacza całkowite (holos) spalenie (kaustos) ofiary złożonej Bogu składanej na ołtarzu (w hebrajskim taki rodzaj ofiary nazywa się olah). Do języków europejskich przedostało się poprzez łacinę (tłumaczenia Biblii), w której przybrało formę holocaustum.

Używanie tego słowa w kontekście współczesnej historii pojawiło się po raz pierwszy już w jednej z relacji prasowych dotyczącej Nocy Kryształowej (Kristallnacht, 1938). Oxford English Dictionary twierdzi, że od roku 1942 sporadycznie stosowano to określenie, opisując postępowanie Niemców wobec Żydów w Polsce. Słowo to weszło w bardziej powszechne użycie dopiero w latach 50 dwudziestego wieku.

Słowo Shoa, które pojawia się już w Tanach (Biblii Hebrajskiej) oznacza „zagładę”, „nieszczęście” i było używane wobec mordowania narodu żydowskiego w Europie, już we wczesnych latach czterdziestych, ale nigdy nie stało się słowem powszechnym. Holokaust jest jednak określeniem znacznie popularniejszym.

Powodów może być parę: na pewno jednym z nich jest jego łatwiejsze zaakceptowanie przez języki europejskie nawykłe do słów o greckim i łacińskim pochodzeniu; innym jest być może fakt, że używanie terminu holokaust jest pewnego rodzaju efektowną, choć niezbyt dokładnie przemyślaną, teologiczną interpretacją Zagłady: oznacza, że naród został „ofiarowany na ołtarzu Boga”.

Jednak ta interpretacja jest co najmniej dyskusyjna z zupełnie fundamentalnego powodu: Bóg zabrania składania ofiar z ludzi; był to nie holokaust, ale masowe, gigantyczne morderstwo dokonane przez ludzi na ludziach. Tak więc słowo Shoa, jako neutralne, byłoby jednak trafniejsze.

W języku polskim używane jest także – zamiast Szoa – słowo Zagłada i jego stosowanie wydaje się sensownym rozwiązaniem.” (źródło: http://www.the614thcs.com/40.901.0.0.1.0.phtml)

Podczas najbliższego spotkania niedzielnego, 25. stycznia o godz. 10:00, obchodzić będziemy Dzień Pamięci Ofiar Holokaustu.

Nadchodzące wydarzenia

  1. Spotkanie modlitewne

    25 lutego Godzina: 19:00 - 20:00
  2. Grupa Uwielbienia

    27 lutego Godzina: 19:00 - 21:00
  3. Grupa Młodzieżowa

    28 lutego Godzina: 19:00 - 21:00