Przedszkole

1280x400-RadosnePrzedszkole

Ktoś kiedyś powiedział: Kto myśli na rok do przodu – sieje zboże; na dziesięć lat – sadzi las; daleko w przyszłość – kształci i wychowuje dzieci i młodzież.

Ważne miejsce w CCHMD zajmuje edukacja dzieci. Najmłodsi mogą rozwijać się w działającym przy Kościele Radosnym Przedszkolu, w przyjaznym i ciepłym środowisku, które w zdrowy sposób kształtuje dziecięcy świat wartości. Program realizowany w przedszkolu jest oparty o wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej. W każdej grupie wiekowej odbywają się zajęcia dydaktyczne zgodne z podstawą programową. Dzieci ponadto mogą brać udział w bogatym programie zajęć dodatkowych, m.in. rytmice, języku angielskim, zajęciach tanecznych, bajeczno – językowych, kulinarnych czy biblijnych. Na tych ostatnich dowiadują się m.in. dlaczego Jezus przyszedł na świat, poznają  biblijne zasady wybaczania, przepraszania, życia w zgodzie z drugim człowiekiem i kochania go. O rozwój dzieci dbają nauczycielki – kochane ciocie z otwartym sercem, gotowe zawsze pomóc, przytulić, wytłumaczyć, jeśli coś jest niezrozumiałe i pocieszyć, kiedy zdarza się tęsknić za mamą. Wszystkie aktywności, w których dzieci biorą udział, są doskonałym momentem na odkrywanie ich zainteresowań, kształtowanie dobrych postaw i zachętą do tego, by były odważne i śmiałe w realizacji swoich pasji.

Nadchodzące wydarzenia

  1. Spotkanie niedzielne poprowadzi Małgorzata Spisz

    20 stycznia Godzina: 10:00 - 11:30
  2. Spotkanie Modlitewne

    22 stycznia Godzina: 19:00 - 20:00
  3. Grupa Uwielbienia

    24 stycznia Godzina: 19:00 - 21:00