Podarunek z nieba

1280x400px-podarunekznieba

Każdego dnia stawiasz czoła najróżniejszym okolicznościom. Życie w dzisiejszych czasach jest bardzo intensywne i wymaga od Ciebie podejmowania decyzji na wielu płaszczyznach. Bieg, który rozpocząłeś w momencie przyjęcia Jezusa Chrystusa do swojego serca, nie zawsze jest schodzeniem z góry, lecz często jest wdrapywaniem się na sam jej wierzchołek. Bóg jednak nie pozostawił Cię bez wsparcia. Przygotował dla swojego dziecka niezwykły podarunek, w którym wyraził swoje przyjacielskie nastawienie pełne dobroci i życzliwości.

Łaskawy jest nasz Bóg

Słownik wyrazów bliskoznacznych definiuje słowo „łaskawy” jako: serdeczny, pomocny, życzliwy, życzliwie usposobiony, przychylny, przyjacielski, oddany, ciepły i dobrotliwy.

W Biblii znajdujemy wiele określeń mówiących o naturze Boga, który jest łaskawy i przychylnie nastawiony; „Miłosierny i łaskawy jest Pan; cierpliwy i pełen dobroci” (Ps.103:8), „Łaskawy i miłosierny jest Pan, nierychły do gniewu i pełen łaski ” (Ps. 145:8), „ Łaskawy i sprawiedliwy jest nasz Pan; litościwy jest nasz Bóg”( Ps. 116:5). Wersety te malują przed naszymi oczami obraz Boga, który w swej naturze jest łaskawy, pełen dobroci i przychylności .

 Gdy Bóg rozmawia z Abrahamem o zniszczeniu Sodomy i Gomory okazuje mu swoją szeroką przychylność. Abraham wie, iż w Sodomie mieszka jego bratanek z rodziną, wie również, że Pan pragnie zniszczyć to miejsce z powodu wielkiej nieprawości, która tam panuje. Jednak w wyniku rozmowy, Bóg obiecuje Abrahamowi, że ocali jego bratanka, jeśli tylko znajdzie dziesięciu sprawiedliwych, mieszkających w samym centrum miejsca przepełnionego bezprawiem. Zwróć uwagę, iż Bóg jest życzliwie usposobiony i pragnie najlepszego rozwiązania dla swojego przyjaciela Abrahama. Bóg bierze pod uwagę prośbę Abrahama, która nie jest dla Niego bez znaczenia. Abraham doświadcza Bożej przychylności i jego bratanek zostaje uratowany.

Bóg jest Tobie oddany i pragnie wyświadczać Ci dobro, gdyż Jego natura jest naturą łaski.

Łaska – jako Boża przychylność

Słowo łaska i przychylność są w Biblii tłumaczeniem tego samego greckiego słowa ‘charis’, które oznacza niewypracowaną i niezasłużoną przychylność. Przychylność tę otrzymujemy jako dar i nie możemy sobie na nią zasłużyć.

Czytając Księgę Daniela dostrzegamy, iż Boża przychylność spoczywa nad Danielem i jego przyjaciółmi. Choć mieszkają oni z dala od swojego kraju i swoich braci, Bóg nie pozostawia ich tam bez wsparcia. Gdy na rozkaz królewski zostają wrzuceni do ognistego pieca, to choć ogień pochłania tych, którzy ich wnoszą, oni jednak pozostają nietknięci (Dan. 3:22-27). Dzieje się tak dlatego, iż Boży Duch jest nad nimi, a życzliwość Pana nad ich życiem. Bóg ochrania ich przed spaleniem i nie pozwala, aby przeniknął ich choćby swąd ognia.

Boża przychylność jest niezmienna i dosięga dzisiaj Boże dzieci. Choć spotykają cię różne trudności, twój Ojciec w Niebie nie pozwoli, by ich swąd pozostał nad twoim życiem. Bóg nigdy nie pozostawi cię bez wyjścia z trudnej sytuacji. Być może nie widzisz już żadnego rozwiązania – jesteś więc na dobrej drodze. Tam gdzie kończą się ludzkie możliwości, zaczynają się Jego możliwości. Tam gdzie kończy się twoja siła, zaczyna się Jego siła, która przeprowadzi cię przez sam środek ognistego pieca.

Boży faworyt

O osobie, która doświadcza niezasłużonych względów, mówi się często, że jest faworyzowana, czyli posiada szczególne przywileje. Pomyśl o sobie w ten sposób, że to Bóg daje ci pierwszeństwo, kieruje na ciebie szczególną uwagę i ofiarowuje ci wyjątkowe przywileje. Czy zdarzyło ci się, by sprzedawca w przemiły sposób obsłużył cię w zwyczajny dzień? Czy dostałeś łatwiejsze pytania na egzaminie, do których byłeś doskonale przygotowany? A może sprzed zatłoczonego parkingu przed supermarketem odjechał właśnie samochód i znalazło się wprost wymarzone miejsce dla ciebie?

Biblia mówi: „Czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz, lub syn człowieczy, że go nawiedzasz? Uczyniłeś go niewiele mniejszym od Boga, chwałą i dostojeństwem uwieńczyłeś go, dałeś mu panowanie nad dziełami rąk swoich, wszystko złożyłeś pod stopy jego.” (Ps. 8:5-7)

Zostałeś ukoronowany wspaniałością i przychylnością, stałeś się Bożym ulubieńcem, choć nie ze względu na swoje zasługi. Bóg wybrał cię, byś korzystał z przywilejów zarezerwowanych dla Bożych dzieci, aktem swej suwerennej łaski. Owszem, nie zasłużyłeś na takie traktowanie, jednak łaska to dar, który możesz przyjąć i cieszyć się pełnią życia, bądź odrzucić go i starać się na niego zapracować.

Łaska – niezasłużony dar

Wiadomym jest, że każde dziecko lubi dostawać prezenty. Szeleszczący piękny papier, w który owinięty jest podarunek jest już dostatecznym powodem do ekscytacji u malucha, a co dopiero cała jego zawartość? Gdy dziecko przedziera się z zapałem przez zwoje niekończącego się papieru, słyszymy jego piski, a nierzadko obserwujemy pewien rodzaj zdenerwowania, wynikającego z nieopanowanej ciekawości zobaczenia tego,  co kryje się w środku. Teraz pomyśl, co czuje rodzic, gdy zamierza uszczęśliwić wymarzonym prezentem swoje dziecko. Ile czasu jest w stanie spędzić wyszukując ulubione rzeczy dla swojej pociechy? Gdy pokonał już trudności związane z ceną, kolorem i funkcjonalnością,  przechodzi w czas oczekiwania, by wręczyć wyszukany podarunek w dniu urodzin ukochanego dziecka. Czasami może nawet żałować, że kupił prezent tak wcześnie a do urodzin jeszcze dwa tygodnie! Ileż to razy pragnie już wręczyć  podarunek i siłą powstrzymuje się, by poczekać do właściwego dnia. Wiele razy wyobraża sobie, co powie przekazując prezent i jak zareaguje jego pociecha.

Dużo bardziej Bóg, pragnie byś przyjął Jego łaskę do swojego życia, jako niezasłużony dar, podarunek prosto od Ojca niebieskiego. Od tak dawna planował, byś cieszył się Jego przychylnością, w każdym obszarze swojego życia. W Liście św. Pawła do Efezjan 2: 8-9 czytamy: „Albowiem łaską zbawieni jesteście, przez wiarę i to nie z was: Boży to dar”. Ten podarunek możesz przyjąć w tak samo prosty sposób, w jaki przyjąłeś zbawienie. Uwierzyłeś w swoim sercu i ustami wyznałeś, że Jezus Chrystus przelał swoją cenną krew na krzyżu i umarł osobiście za Ciebie. Tak samo ma się sprawa z łaską. Wystarczy uwierzyć, że Boża życzliwość i Jego dobrotliwa ręka jest blisko ciebie – w twoim sercu i w twoich ustach. „Albowiem łaską (niezasłużonym darem) zbawieni jesteście”. Stało się to całkowicie za darmo. W związku z łaską (niezasłużonym darem) możesz mieć lepszą pracę, przez ten sam, niezasłużony dar możesz mieć wspaniałych przyjaciół, dzięki łasce możesz być całkowicie zdrowy. Nie jest to zapłatą za twoją modlitwę czy też czytanie Pisma Świętego. Modlitwa, czytanie Biblii nie jest ceną za Boże błogosławieństwo. Cena została już zapłacona na krzyżu przez Jezusa Chrystusa. Bożych błogosławieństw się nie kupuje. Boże błogosławieństwa przyjmuje się jako podarunek od Ojca w niebie.

Łaska to moc Ducha Świętego, by stawić czoła przeciwnościom

Wiemy już, że łaska to dar, niezasłużone błogosławieństwo. Łaska jednak to coś o wiele więcej, to także moc Ducha Świętego, która działa w tobie, gdy o nią prosisz Pana, by stawić czoła wszystkim złym skłonnościom i przeciwnościom wokół Ciebie. W przekładzie Biblii Gdańskiej w Liście św. Jakuba 4:5-6 czytamy: „Albo mniemacie, iż próżno Pismo mówi, iż ku zazdrości pożąda duch, który w nas mieszka. Ale ŁASKA, którą On daje do zwycięstwa przez moc Ducha Świętego w nas jest większa, gdyż mówi: Bóg się  pysznym przeciwstawia a pokornym łaskę daje”.

Każdy czasami zmaga się ze złymi skłonnościami. Może zbyt szybko się denerwujesz lub jesteś trochę leniwy, gdy ktoś cię o coś prosi lub może bywasz niewrażliwy na inne osoby w twoim otoczeniu. Łaska jest dana do zwycięstwa nad każdym grzechem, przeciwnością czy trudną okolicznością. Gdy otwierasz swoje serce przed Panem i wyznajesz Mu swoje sprawy, łaska i moc Ducha Świętego potrzebne do zwycięstwa, są natychmiast dostępne dla ciebie. W Księdze Zachariasza 4:4 czytamy: ”Nie dzięki mocy, ani dzięki sile, ale dzięki mojemu Duchowi to się stanie. Kim ty jesteś wysoka góro? Wobec Zorobabela staniesz się równiną. On położy kamień na szczycie wśród okrzyków Cudny, Cudny, łaska, łaska”.

Gdy Pan poprosił cię, byś rozpoczął jakieś dzieło, On pomoże ci również je dokończyć. Zobacz te miejsca w swoim życiu, w których potrzebujesz Pana i pomyśl, że nie dzięki mocy i dzięki sile to się stanie, ale dzięki Duchowi Świętemu. Powiedz nad nimi łaska, łaska w imieniu Jezusa Chrystusa, przemiana, moc, zwycięstwo. Przyjmij to jak zbawienie do swojego życia, wiedząc, że na nic nie zasłużyłeś, ogłaszaj łaskę i bądź wdzięczny, tak jak za zbawienie. Pamiętaj – Bóg jest w drodze, On cię nigdy nie opuści i nie pozostawi bez wsparcia „Temu zaś, który według mocy (łaski) działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić więcej ponad to wszystko, o co prosimy albo, o czym myślimy, Temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie(Ef. 3:20).

Cokolwiek rozpoczął, On dokończy

Łaskawość Pana nigdy się dla ciebie nie skończy. Nie jesteś w stanie wyczerpać limitu Jego dobroci i życzliwości, gdyż On zawsze działa w zgodzie ze swoją naturą. Jego łaska, przychylność, miłosierdzie i życzliwość wystarczą ci, aby stanąć przeciw wszelkiemu niebezpieczeństwu. Bóg uzdalnia cię do mężnego znoszenia zmartwienia, trudu, problemów, ponieważ Jego siła i moc są doskonałe i objawiają się najbardziej skutecznie, gdy wszystkie twoje rozwiązania zawodzą. Złóż nadzieję w Panu, zaufaj Mu, gdyż w ciszy i zaufaniu jest twoja siła. Przyjmij Bożą łaskę i ciesz się niezasłużonym podarunkiem od Ojca, który jest serdeczny i pełen dobroci względem ciebie. Ogłaszaj przychylność Pana nad swoimi drogami i zaufaj, że ten, który rozpoczął w tobie dobre dzieło, dokończy je w swojej potężnej mocy.

 

Nadchodzące wydarzenia

  1. Spotkanie niedzielne poprowadzi Marek Handke

    21 lipca Godzina: 10:00 - 11:30
  2. Spotkanie niedzielne poprowadzi Hubert Radlicki

    28 lipca Godzina: 10:00 - 11:30
  3. Spotkanie niedzielne poprowadzi Marek Handke

    4 sierpnia Godzina: 10:00 - 11:30