Pastor

Pastor Andrzej Stawikowski

Andrzej Stawikowski został powołany przez Boga jako kilkunastoletni chłopak w latach 1980. Pragnienie wspólnoty – rodziny, które Bóg złożył wówczas w jego sercu, przerodziło się w wizję kościoła. Bóg stopniowo tę wizję poszerzał. Lata służby przyniosły wiele wyzwań w jego życiu, ale też mnóstwo niesamowitych, nadnaturalnych odpowiedzi na modlitwy. Pragnienie życia z Bogiem i wypełnienie tego, co powiedział, było zawsze silniejsze niż przeciwności, jakie napotykał. Dało to odzwierciedlenie w jego nauczaniu, które jest praktyczne i przepełnione bliskością z Bogiem. Kiedy naucza, mówi z przekonaniem i entuzjazmem. Dziś jest szczęśliwym mężem, ojcem trzech córek i pastorem Centrum Chrześcijańskiego Miecz Ducha, które z każdym dniem rośnie w siłę zgodnie ze Słowem wypowiedzianym przez Boga.

Nadchodzące wydarzenia

  1. Grupa Uwielbienia

    27 września Godzina: 19:00 - 21:00
  2. Młodzieżowa Grupa Uwielbienia

    28 września Godzina: 17:00 - 19:00
  3. Grupa Młodzieżowa

    28 września Godzina: 19:00 - 21:00