Nie strać z oczu. 19.06.2013r.

List św. Pawła do Filipian 3,12 „Nie jakobym już to osiągnął albo już był doskonały, ale dążę do tego, aby pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa”.

Apostoł Paweł jest dla mnie osobiście wielkim przykładem człowieka oddanego powołaniu głoszenia Ewangelii. Paweł stał się wszystkim dla wszystkich w jednym celu, aby pozyskać dla Pana tylu, ilu się da (I Kor.9,22). Doznał on cierpienia, niedoli, zimna, głodu, prześladowań, nielojalności, bezdomności i przykrości od prawdziwych braci. Był poturbowany fizycznie z powodu głoszenia. Nigdy jednak nie stracił z oczu faktu, że urodził się, aby wypełnić swoje przeznaczenie. Niezależnie od tego, co się działo, Paweł miał jedno na myśli i ta myśl towarzyszyła mu ustawicznie – „ muszę wypełnić cel, dla którego się urodziłem, muszę ukończyć bieg, który Bóg dla mnie ustanowił”.

Jeżeli chcesz wykonać Bożą wolę to musisz prowadzić podobny styl życia jak Paweł. To pozwoli ci przejść przeciwności i przetrwać diabelskie ataki, aż w końcu doprowadzi cię do miejsca, które przygotował dla ciebie Bóg.

Modlitwa: Duchu Święty wprowadź mnie we wszystko, co przygotowałeś dla mnie.

Pastor Andrzej Stawikowski 

Nadchodzące wydarzenia

  1. Grupa Uwielbienia

    25 kwietnia Godzina: 19:00 - 21:00
  2. Grupa Młodzieżowa

    26 kwietnia Godzina: 19:00 - 21:00
  3. Spotkanie niedzielne poprowadzi pastor Roland Warczok

    28 kwietnia Godzina: 10:00 - 11:30