Narasta izolacja Izraela w następstwie nieczystej gry Iranu

Raport z Izraela, 2 kwietnia 2015 r. Tydzień 14

 

 1. NARASTA IZOLACJA IZRAELA W NASTĘPSTWIE NIECZYSTEJ GRY IRANU

 

W chwili pisania niniejszego raportu nadal trwają negocjacje w Lozannie, a samorzutnie wyznaczona przez USA data ich zakończenia już się zdezaktualizowała. Stany Zjednoczone chętnie osiągnęłyby pisemne porozumienie, które prezydent Obama mógłby przedłożyć Kongresowi do ratyfikacji. Data wyznaczona przez 6 państw uczestniczących w negocjacjach to 30 czerwca, przy czym Iranowi nie śpieszy się do porozumienia, a presja wywierana jest przez USA.

Największą przeszkodą w osiągnięciu porozumienia jest obecnie kwestia sprzętu, który miałby pozostać na terytorium Iranu, a także to, jak ścisła miałaby być kontrola ze strony międzynarodowego nadzoru, na ile lat Iran miałby zawiesić program oraz kiedy miałyby być zniesione wszystkie sankcje, którymi objęty jest Iran. Jeśli chodzi o tę ostatnią kwestię, to Iran żąda natychmiastowego zniesienia wszystkich sankcji, na co na pewno nie zgodzi się Kongres USA.

Tymczasem Benjamin Netanjahu ujawnił we wtorek informacje, które mogą zachwiać wiarygodnością Obamy w tej sprawie. Na podstawie informacji pozyskanych przez izraelskiego premiera, ugoda, która ma być podpisana w Lozannie pozostawia Iranowi w nienaruszonym stanie podziemną infrastrukturę, reaktor twardej wody w Araku, oraz zaawansowane technologicznie centryfugi. Jak twierdził Obama w roku 2012, cały ten sprzęt miał być zbędny przy konstrukcji urządzeń nuklearnych do celów pokojowych, które jakoby ma budować Iran.

Komentarz

Program nuklearny realizowany przez Iran, a także międzynarodowa opozycja wobec niego, liczą sobie już prawie dwadzieścia lat. Przez cały ten czas, Iran rozwijał swoje zdolności nuklearne wraz z rozwojem programu budowy rakiet zdolnych do przenoszenia głowic nuklearnych. Było to wiadome wszystkim zainteresowanym. Jak również to, że negocjacje prowadzone przez Iran są tylko grą na zyskanie czasu. Obecne wydarzenia w Lozannie to nic innego, jak tylko wynik dwóch dekad błędnych metod stosowanych w negocjacjach z irańskim reżimem mułłów. Dramat polega na tym, że metody te nie straciły na aktualności. A w międzyczasie, Iran powoli, ale zdecydowanie zmierza w kierunku pozyskania bomby atomowej.

Kolejny dramat całej tej sytuacji oparty jest o błędną politykę zagraniczną Obamy. Od chwili, kiedy doszedł do władzy, od Stanów Zjednoczonych odwrócili się starzy sojusznicy, natomiast wrogowie spostrzegli, że supermocarstwo jest bez zębów i bez strategii. Bliski Wschód pogrąża się w chaosie, a tradycyjni sojusznicy USA, tj. Izrael, Egipt, czy Arabia Saudyjska tracą resztki wiary w administrację Obamy, mając świadomość, że mogą liczyć wyłącznie na własne siły.

W rozpaczliwych próbach osiągnięcia porozumienia z Iranem, Obama uczynił Izrael ogólnie, a Netanjahu szczególnie, sprawcą zamętu i outsiderem. Poprzez deprecjonujące oświadczenia dotyczące premiera Izraela, w których odnosił się doń niczym do krnąbrnego dziecka, Obama w znaczący sposób zdjął tarczę, którą Stany Zjednoczone chroniły Izrael na arenie międzynarodowej. To z kolei zachęciło inne państwa do wzmożenia krytyki Izraela i wysunięcia żądań o kolejne ustępstwa. Izrael płaci olbrzymią cenę za błędy Obamy.

2. RAKIETY HEZBOLLAHU STANOWIĄ POWAŻNE ZAGROŻENIE DLA IZRAELA.

Komenda Frontu Domowego Izraela przygotowuje się na ewentualną wojnę z Hezbollahem w Libanie. Według szacunków wojna ta może kosztować życie setki Izraelczyków, albowiem terroryści posiadają możliwość wystrzelenia pomiędzy 1000-1500 zaawansowanych rakiet w cele na terytorium Izraela. Około 27% Izraelczyków nie ma dostępu do schronów. Nawet ci, którzy posiadają kryjówki w swoich domach nie mogą czuć się bezpieczni w razie bezpośredniego uderzenia pocisku w dom.

Przy takiej ilości rakiet spadających na kraj codziennie, obrona antyrakietowa będzie zmuszona do skupienia się na obronie obiektów wojskowych i kluczowej infrastrukturze. Będzie to jedyna droga prowadząca do skrócenia wojny, nawet jeżeli będzie oznaczała większe cierpienie cywilów w trakcie najzaciętszych walk.

Hezbollah nieustannie ulepsza swój arsenał rakietowy, a w Izraelu dominują obawy o to, iż w chwili obecnej jest on na tyle zaawansowany, że może dosięgnąć marynarki wojennej i infrastruktury morskiej Izraela. Większość broni pochodzi z Iranu, który obecnie wyposaża w systemy naprowadzające nawet starsze rakiety. Ewentualna wojna będzie zupełnie inna niż ta z roku 2006.

Komentarz

Wręcz nieprawdopodobne jest to, że w Lozannie w najlepsze trwają negocjacje z Iranem podczas gdy ten kraj dolewa paliwa do ognia konfliktów w kilku regionach na Bliskim Wschodzie. Iran jest bezpośrednio zaangażowany w wojny w Jemenie, Iraku, Syrii, oraz Libanie. Nawet jeśli Państwo Islamskie jest wspólnym wrogiem dla Iranu i Zachodu, to strategiczne interesy nie są zbieżne. Ale dla przebierańców w Lozannie, Bliski Wschód zdaje się być bardzo daleki.

3. ŻYDZI ŚWIĘTUJĄ PASCHĘ

W piątkowy wieczór rodziny żydowskie zbierają się razem aby świętować Pesach (Paschę). Pascha to najważniejsze święto żydowskie, które upamiętnia wyzwolenie narodu żydowskiego z niewoli egipskiej. Waga tego wydarzenia historycznego znajduje odzwierciedlenie w treści pierwszego przykazania, nadanego przez Boga na górze Synaj: „Ja jestem Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli” [Tłum. Biblia, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne w Warszawie, W-wa 1975]. Ten potężny akt dający wolność został upamiętniony w wielu modlitwach żydowskich, takich jak Kiddush, która odmawiana jest w wigilię szabatu.

Święta poprzedzone są dokładnym sprzątaniem domostwa, w celu usunięcia zakwasu (hebrajski Chametz). W wigilię Paschy (15-tego dnia miesiąca Nisan) rodziny zbierają się razem na paschalnej wieczerzy sederowej  (dosłownie: porządek paschalny), która jest szczególnym świętem upamiętniającym wyjście Izraelitów z Egiptu. Wieczór rozpoczyna się od pytania zadanego przez najmłodsze dziecko, dlaczego ta noc jest inna od wszystkich nocy. Następnie, przez cały wieczór, historia wyjścia jest opowiadana od początku, w połączeniu ze śpiewaniem tradycyjnych pieśni i odmawianiem tradycyjnych modlitw.

Na stole świątecznym zawsze znajduje się talerz sederowy, na którym znajduje się pięć tradycyjnych potraw: charoset (mieszanka owoców i orzechów) – która reprezentuje moździerz używany przez żydowskich niewolników do budowania domów w Egipcie; maror (mieszanina sałaty i chrzanu), symbolizująca znój i gorzki smak niewoli egipskiej; karpas (pietruszka zanurzona w słonej wodzie) symbolizująca ból i łzy wylewane przez żydowskich niewolników w Egipcie; pieczona kość barania, która reprezentuje baranka paschalnego oraz gotowane jaja będące symbolem żałoby po zniszczonej Świątyni.

Jedną z tradycyjnych potraw jest maca – kwadratowy chleb pieczony bez zakwasu. Maca wyrabiana jest z mąki i wody i uzyskuje się ją bardzo szybko. Wszystkie produkty zawierające chametz można znaleźć w supermarketach, gdzie sprzedawane są symbolicznie w plastikowych opakowaniach dla nie-Żydów w trakcie trwania Paschy. Izraelski chametz jest zazwyczaj sprzedawany mieszkańcom arabskiej wioski w Abu Gosh.  Pascha trwa siedem dni, a jej pierwszy oraz ostatni dzień są wolne od pracy.

 1. HISTORYCZNE RETROSPEKCJE: 9 PAŹDZIERNIKA 1797 ROKU.

Rabin Eliyahu ben Shlomo Zalman – znany także jako Gaon (geniusz lub mędrzec) z Wilna umiera w wieku 77 lat. Gaon z Wilna uznawany jest za jednego z najbardziej uczonych i najważniejszych autorytetów rabinicznych w dziejach. Urodzony w Wilnie (dziś stolica Litwy), od najmłodszych lat posiadał niemal fotograficzną pamięć. Przed ukończeniem 11 roku życia znany był z tego, że znał na pamięć cały Talmud. Posiadał również zdolności do nauki przedmiotów świeckich, szczególnie matematyki i astronomii. Zachęcał swoich uczniów do studiowania przedmiotów świeckich, utrzymując, że judaizm może tylko zyskać na ich znajomości. Gaon z Wilna słynął także ze skromności i ascetyzmu. Odrzucił propozycję objęcia stanowiska rabbiego i wystarczała mu możliwość nauczania kilku uczniów. Rozpoczął podróż do ziemi Izraela, ale nie udało mu się wyjechać poza Niemcy. Kilka dekad po jego śmierci trzy grupy jego naśladowców dotarły jednak do Ziemi Świętej osiedlając się początkowo w Tyberiadzie i Safedzie, a następnie w Jerozolimie. Nauki Gaona z Wilna mają znaczący wpływ na myśl żydowską i praktyki religijne w Izraelu po dziś dzień.

Nadchodzące wydarzenia

 1. Modlitwa za miasto

  21 października Godzina: 19:00 - 20:00
 2. Wieczór uwielbienia połączony z wieczerzą

  22 października Godzina: 19:00 - 20:00
 3. Grupa Uwielbienia

  24 października Godzina: 19:00 - 21:00