Kurs mentorsko – liderski

baner1280x400px-KURSmentorsko-liderski

Już w czerwcu rozpoczynamy kurs dla współpracowników i wolontariuszy zaangażowanych w pracę w swoim lokalnym kościele, którzy służą swoim życiem, by realizować Boże cele. Jego uczestnicy będą szkolić się w tym, jak efektywnie budować Królestwo Boże, a precyzyjniej – lokalny kościół, który jest przejawem Królestwa.

Podczas cyklicznych (raz na 1 – 1,5 miesiąca) spotkań osoby biorące udział w Kursie będą zgłębiać m.in. takie tematy:

– religia a przyjaźń z Bogiem

– zła i dobra tradycja

– wizja kontra ludzkie ambicje

– dary Ducha Świętego

– jak rozpoznać dary Ducha Św. i swoje miejsce w kościele?

– służba pomocnicza

– struktura Królestwa Bożego

– kultura Królestwa Bożego

– jak przyjaźnić się z Duchem Świętym?

– bojaźń Boga kontra lęk przed Bogiem

– usprawiedliwienie kontra wysiłki ludzkie

– sprawiedliwy z wiary żyć będzie

– przywództwo

Kurs rozpocznie się w czerwcu br. Zapisy na kurs przyjmowane są do 10 czerwca br.

Uczestnictwo w kursie jest bezpłatne.

Podczas kursu nauczać będą pastor Andrzej Stawikowski oraz zaproszeni goście.

W kursie można wziąć udział za zgodą swojego pastora, księdza czy lidera wspólnoty.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu, który należy pobrać klikając tutaj

Pierwszy zjazd odbędzie się 27 czerwca o godz. 17.00 – 19.00.

Tematem kursu, który poprowadzi pastor Andrzej Stawikowski będzie:

Boży charakter – a dokładniej Boża dobroć, której możesz doświadczyć znając Boga.

Nadchodzące wydarzenia

  1. Spotkanie niedzielne poprowadzi Marek Handke

    21 lipca Godzina: 10:00 - 11:30
  2. Spotkanie niedzielne poprowadzi Hubert Radlicki

    28 lipca Godzina: 10:00 - 11:30
  3. Spotkanie niedzielne poprowadzi Marek Handke

    4 sierpnia Godzina: 10:00 - 11:30