Kompania braci i sióstr. 01.05.2013r.

List św. Pawła do Efezjan 5,18b-19 „(…) ale bądźcie pełni Ducha, rozmawiając ze sobą przez psalmy i hymny, i pieśni duchowne, śpiewając i grając w sercu swoim Panu”.

Jeśli bardzo ci zależy na tym, by wypełnić Bożą wolę, którą Bóg zaplanował do twojego życia, to poproś Go, by połączył cię z takim rodzajem ludzi, którzy są pełni wiary i zachęty. Ludzi, w których będziesz słyszał głos wiary i zachęty nawet wtedy, gdy nie będą się odzywać. Ten dźwięk, który będzie z nich jakby wychodził, będzie brzmiał: „jeśli Bóg to powiedział, to się stanie to”. To rodzaj ludzi, którzy nie zrobią z ciebie „platformy” dla swojej służby, ale rozmiłują cię w ukochanym Jezusie. To wierzący, którzy będą stać z tobą, gdy będziesz przechodzić momenty, których byś sobie nigdy nie życzył.

Potrzebujesz, jak każdy, braci i sióstr, z którymi nawiążesz relacje pełne miłości. Potrzebujesz ludzi, którzy będą z tobą i będą cię pobudzać do miłości, do zgody, by być oddanym Bogu. Oczywiście ci ludzie tego samego będą potrzebować od ciebie. Nie dołączaj swojego życia do ludzi, którzy cały czas kierują się własnym rozumem, ulegają emocjom, trendom chrześcijańskim, nie postępują zgodnie ze Słowem Bożym i zasadami Ewangelii (przebaczenie, pojednanie), często panuje wśród nich atmosfera rozczarowania i zniechęcenia. Jeśli dołączysz swoje serce do takiego rodzaju ludzi, to wkrótce podzielisz ich frustracje, niewiarę i ostatecznie zakończy się to zatwardziałością serca, czego z pewnością Bóg dla ciebie nie chce. Zatem poproś o pomoc Ducha Świętego i wybierz dobre towarzystwo.

Modlitwa: Duchu Święty połącz mnie z ludźmi, którzy są pełni wiary i zachęty.

Pastor Andrzej Stawikowski 

Nadchodzące wydarzenia

  1. Spotkanie dla Kobiet

    16 lutego Godzina: 17:00 - 19:00
  2. Spotkanie niedzielne poprowadzi pastor Andrzej Stawikowski

    17 lutego Godzina: 10:00 - 11:30
  3. Spotkanie Modlitewne

    19 lutego Godzina: 19:00 - 20:00