Jezus jest celem. 08.05.2013r.

I Księga Samuela 23,16 „Jonatan, syn Saula, wybrał się do Dawida do Choreszy i dodawał mu otuchy w Bogu”.

Pamiętaj, by mocno pilnować swojej więzi (relacji) z Jezusem. On obiecał ci, że nigdy cię nie opuści (Hebr.13,5) – to jest fantastyczna wiadomość, nigdy nie strać tej prawdy z oczu. Jezus zawsze powinien być w centrum naszego życia, nigdy nie powinien stać się „dodatkiem” po to, by osiągnąć jakiś cel czy rezultat. Jestem pewien, że w swoim życiu napotkasz na takie momenty, że wróg spróbuje powstrzymać realizowanie Bożego planu w twoim życiu. Będziesz wtedy odczuwać taką pokusę, by coraz bardziej się wysilać, mieć cały czas dobre rezultaty i gdy się temu poddasz wtedy Jezus, Jego Osoba zejdzie na drugi plan.

Pamiętaj o tym, że kiedy realizujesz Boży plan to Bóg stawia na twej drodze ludzi, którzy będą cię wspierać i zachęcać do właściwych postaw, odpowiednich reakcji w trudnych sytuacjach, tak byś nie zgubił Jezusa z oczu. Takich ludzi potraktuj jako skarb w twoim życiu, bo będą też inni ludzie…

Modlitwa: Duchu Święty postaw na mojej drodze ludzi, którzy będą mnie zachęcać i kierować w Twoją stronę.

Pastor Andrzej Stawikowski 

Nadchodzące wydarzenia

  1. Spotkanie dla Kobiet

    16 lutego Godzina: 17:00 - 19:00
  2. Spotkanie niedzielne poprowadzi pastor Andrzej Stawikowski

    17 lutego Godzina: 10:00 - 11:30
  3. Spotkanie Modlitewne

    19 lutego Godzina: 19:00 - 20:00