Czyste motywacje. 12.06.2013r.

List do Hebrajczyków 4,13 „I nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed nim, przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami tego, przed którym musimy zdać sprawę”.

Kiedy nasza cielesność (ciało) przeciwstawia się pracy Ducha Świętego, kiedy przeważają ludzkie ambicje i tradycje, Jego zasmuca to tak bardzo, że po cichu odsuwa się „na bok”. Duch i cielesność (ludzki sposób myślenia i reagowania) nigdy nie mogą się mieszać, zawsze muszą być oddzielone. W miarę jak poddajesz się procesowi oczyszczania przez Ducha Świętego (zbawienie duszy – zmiana myślenia) coraz trudniej jest duchowi i ciału mieszać się w twoim życiu. Musisz zgodzić się, żeby Duch Święty w tobie pracował, a nawet pytać Go, co masz zmienić, poprawić, a co wyrzucić z życia. Powinieneś być otwarty na zmiany i prosić Go, aby ujawnił twoje prawdziwe ambicje. Duch Święty przygląda się twojej motywacji – dlaczego to robisz?, po co tam jeździsz? To są właśnie te pytania, które zadaje w sercu i bada motywacje. Jeśli motywacje są czyste, to dalej prowadzi twoje życie tak, aby mogło się rozwijać i przynosić owoc.

Modlitwa: Boże zbadaj moje życie, zbadaj moje serce i pokaż mi, co się w nim znajduje.

Pastor Andrzej Stawikowski 

Nadchodzące wydarzenia

  1. Grupa Uwielbienia

    30 stycznia Godzina: 19:00 - 21:00
  2. Grupa Młodzieżowa

    31 stycznia Godzina: 19:00 - 21:00
  3. Spotkanie niedzielne poprowadzi Wojciech Kolinka

    2 lutego Godzina: 10:00 - 11:30