Ciągle wysoka jest motywacja do dokonywania aktów terroru

Raport z Izraela, 27 sierpnia 2015 r., Tydzień 35

 

1. CIĄGLE WYSOKA JEST MOTYWACJA DO DOKONYWANIA AKTÓW TERRORU
W nocnej obławie we wtorek, IDF zatrzymały trzydziestu jeden palestyńskich Arabów podejrzanych o udział w działalności terrorystycznej. Zatrzymania odbywały się w kilku miejscach w całej Judei i Samarii (Zachodni Brzeg), czternastu podejrzanych zostało zatrzymanych tylko w Nablusie. Podczas operacji, IDF odkryło również, karabiny, pistolety i naboje. Dzień wcześniej, udaremniono próbę zaatakowania i zabicia Żydów modlących się przy Grobie Józefa, terroryści zostali zatrzymani zanim mogli wykonać swój morderczy plan.

Stare Miasto w Jerozolimie, włącznie z Górą Oliwną, Miastem Dawida i Silwan znowu stało się punktem zapalnym. Według Israel National News, na tym maleńkim obszarze, w czerwcu i lipcu było 580 ataków terrorystycznych przeciwko Izraelczykom, większość z nich na Górze Oliwnej. Zdecydowana większość z nich to obrzucanie kamieniami, chociaż w 28 przypadkach były to ataki bombowe. Większość ataków była skierowana na siły bezpieczeństwa, ale także cywile byli ich celem. Ponadto, odnotowano liczne ataki w Judei i Samarii, w tym ataki bombowe, atak nożem, postrzały czy rzuty kamieniem.

Komentarz:

Wielu ekspertów uważa, że motywacją do dokonywania aktów terroru jest strach, bieda i złe warunki życia. Inni bardziej skupiają się na fizycznym podporządkowaniu i upokorzeniu jako głównym czynniku. Nie ma wątpliwości, te czynniki mogą przyczynić się do wzrostu motywacji, ale nie są główną przyczyną. Słynny historyk i znawca Bliskiego Wschodu Bernard Lewis powiedział kiedyś, że nie wszyscy muzułmanie są terrorystami, ale prawie wszyscy terroryści są muzułmanami. Innymi słowy, jeśli ktoś wyklucza islam z całości obrazu, jak na przykład prezydent Obama robi rutynowo, to traci główny składnik zrozumienia, jak przeciwdziałać najczęstszej formie terroryzmu z jaką zderza się dziś świat zachodni.

W przypadku palestyńskich Arabów, jest reżim Autonomii Palestyńskiej (PA), który wykorzystuje cechy w obrębie islamu, takie jak antysemityzm, anty-syjonizm, muzułmańską supremację i łączy go z przesadzonym i często samonarzuconym wyobrażeniem, poniżenia i podległości. Wraz z wezwaniem do przemocy i terroru i gloryfikacją tych, którzy dokonują takich rzeczy, właśnie to tworzy ciągłą motywację do terroryzmu wobec Żydów.

Więc czy jest coś, co Izrael może zrobić, aby zmniejszyć motywację do przeprowadzenia ataków terrorystycznych przeciwko sobie? Niewiele! Dylemat jest taki, dla ataków, które wynikają z rozpaczy oraz z rzeczywistego lub wyimaginowanego podporządkowania i upokorzenia, Izrael może rozluźnić zasady bezpieczeństwa, zdemontować punkty kontrolne, powstrzymać się od zatrzymywania ludzi i tak dalej. Problemem jest to, że większość terrorystów jest motywowana bardziej przez religię i że istnieje reżim, który zachęca do terroryzmu. Zatem złagodzenie środków bezpieczeństwa będzie zwiększać możliwości dokonywania większej ilości ataków. Tymczasem Izrael może i będzie nadal walczyć z terrorem, lecz klucz do zakończenia terroru jest w rękach PA i muzułmanów.

2. CZY NA WZGÓRZU ŚWIĄTYNNYM ZAPANUJE PORZĄDEK

W poniedziałek, nowy minister bezpieczeństwa wewnętrznego, Gilad Erdan, zarekomendował zakazał wstępu na Wzgórze Świątynne dwóm grupom muzułmanów Mrabitom i Morabitanom. Erdan przesłał rekomendację w liście do ministra obrony Mosze Ja’alon otrzymując wsparcie zarówno policji jak i Agencji Bezpieczeństwa Izraela. Agencja ta jest odpowiedzialna za gromadzenie informacji wywiadowczych wewnątrz Izraela. Członkowie obu organizacji muzułmańskich nękali zarówno Żydów jak i innych odwiedzających Wzgórze Świątynne.

Erdan napisał w swoim liście że: „członkowie tych organizacji podążają za Żydami odwiedzającymi Wzgórze Świątynne, krzycząc i podżegając do przemocy, blokując drogę dla zwiedzających do Wzgórza Świątynnego. Ich celem jest, powstrzymanie Żydów przez stosowanie przemocy i zastraszania, zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby powstrzymać działalność tych niebezpiecznych organizacji, które naruszają równowagę na Wzgórzu Świątynnym. „

W wywiadzie udzielonym Israel News, Jehuda Klik, który przez wiele lat broni praw Żydów, do dostępu i swobody modlenia się na Wzgórzu Świątynnym, powiedział, że spotkał się z Erdanem trzy razy w ciągu ostatnich kilku miesięcy i przekonywał jak pilna jest ta sprawa. Klick, który niecały rok temu przeżył zamach na swoją osobę z rąk muzułmańskiego fundamentalisty, mówi, że zarówno minister sprawiedliwości Ayelet Shaked jak i premier Benjamin Netanjahu obiecali wspierać wysiłki Erdana mające na celu przywrócenie porządku na Wzgórzu Świątynnym.

Miesiąc temu, grupa amerykańskich kongresmanów również była nękana przez Mrabitów, a po wizycie Trent Franks wyraził nadzieję, że świat będzie lepiej rozumiał konflikt z jakim Izrael musi się zmierzać na codzień. Był zdumiony faktem nękania przez ludzi „którzy chcą napisać historię na nowo.” Franks stwierdził także: „Kiedy brakuje determinacji w ochronie wolności religijnych, to ośmiela tych, którzy nie mają skrupułów by go tłumić.”

Komentarz:
Według izraelskiego prawa i umowy podpisanej z Jordanią, która wraz z Jerozolimską Waqf również ma coś do powiedzenia w sprawach odnoszących się do Wzgórza Świątynnego, miejsce jest otwarte dla wszystkich, w określonych godzinach. Niemniej jednak, grupy muzułmańskie są coraz bardziej agresywne w nękaniu innych, co ma wszystkim innym utrudnić dostęp do tego miejsca. Żydzi są tu traktowani najgorzej. Rzadko są w stanie przejść więcej niż dwadzieścia metrów za bramę przed grupami muzułmanów, wśród których kobiety i dzieci otaczają je i zaczynają krzyczeć „Allah Achbar.” To zachowanie jest kontynuowane z niesłabnącą siłą podczas całej wizyty, a czasem również  po prostu blokują drogę dla zwiedzających.

Grupy chrześcijańskie w niektórych miejscach spotykają się z tymi samymi krzykami, ale zwykle nie  wokół Wzgórza Świątynnego. Jednak urzędnicy Waqf-nękają je na różne sposoby, od egzekwowania stale surowszego ubioru, poprzez blokowanie niektórch ścieżek, zakazując zatrzymywania się, wyjaśnień, i starając się skrytykować wszystko co się mówi, a nie jest zgodne z ich poglądami.

Ponieważ Wielki Mufti Jerozolimy w 1920 roku pierwszy oskarżył Żydów o próbę zniszczenia Meczetu Al Aksa, to kłamstwo stało się najbardziej skutecznym sposobem, wzbudzenia wściekłości muzułmanów przeciwko Izraelowi. Al Aqsa stał się całym Wzgórzem Świątynnym, a nie tylko meczetem na południowym krańcu Góry. W ten sposób, cały obszar jest traktowany jak meczet, i w oczach muzułmanów, służy to jako narzędzie do nakładania większej ilości przeszkód i ograniczeń dla zwiedzających.

Izrael stara się radzić sobie z tą sytuacją, nie wywołując międzynarodowego kryzysu. Jednakże, jeśli wrażliwość w polityce międzynarodowej i strach przed buntem na ulicach będzie decydującym czynnikiem w funkcjonowaniu Izraela w stosunku do Góry Świątynnej, to może już wkrótce się okazać, że najświętsze miejsce judaizmu zostanie zamknięte dla wszystkich nie-muzułmanów. W tym przypadku, to jest wysoce prawdopodobne, że przepisywanie historii na nowo zostanie zintensyfikowane i doprowadzi się do zniszczenia wszelkich śladów łączących Żydów z tym miejscem; dowody archeologiczne zostaną wyeliminowane. Nie jesteśmy tam jeszcze, ale decyzja ministra obrony Ya’alon dotycząca rekomendacji Erdan wyśle nam wyraźne sygnały, dokąd zmierzamy.

3. MAHMOUD ABBAS BUDUJE PAŁAC O POWIERZCHNI 4 700 METRÓW KWADRATOWYCH

Przywódca Autonomii Palestyńskiej, Mahmud Abbas, buduje pałac pod Ramallah. Szacunkowe koszty będą wynosić 13 mln USD, a teren pałacu obejmie dwa lądowiska dla helikopterów i sąsiedni budynek o powierzchni 4 000 metrów kwadratowych dla „Administracji Prezydenta i Gwardii”. Ilustracja pałacu o powierzchni 4 700 metrów kwadratowych została opublikowana na stronie internetowej Palestyńskiej Rady Gospodarczej Odbudowy i Rozwoju (PEDCAR), a informacje dotyczące finansowania projektu są określone raczej przeciętnie jako „samofinansowanie – Ministerstwo Finansów” PEDCAR mówi że przydzielono tu fundusze zgodnie z „priorytetami krajowymi” – a to odpowiada instytucjom kierowanym przez Mahmuda Abbasa.

Komentarz:
W czasie, gdy palestyńscy Arabowie uciekają z PA, aby spróbować dostać pracę w Izraelu, aby mogli utrzymać swoje rodziny; w czasie, gdy wielu palestyńskich Arabów traci pracę z powodu kampanii bojkotu, która uderza w przedsiębiorstwa gdzie Arabowie izraelscy pracują; w czasie, gdy PA walczy z serią skandali korupcyjnych; w czasie, gdy PA – jak zawsze – prosi o pieniądze z zagranicy, ponieważ jej liderzy nie są w stanie stworzyć funkcjonującej gospodarki; – „Krajowe priorytety” żądają, by Abbas zbudował sobie posiadłość wartą 13 milionów dolarów ….

4. FLESZE

W ubiegłym tygodniu kilka publikacji przedstawiło wyniki badań przeprowadzonych przez Szpital Nowy Jork Góra Synaj, który stwierdza, że trauma Holokaustu może być przekazywana z pokolenia na pokolenie przez geny. Badania prowadzone przez Rachel Yehuda obejmowały badania genetyczne 32 żydowskich mężczyzn i kobiet, które albo zostały internowane w hitlerowskim obozie koncentracyjnym były świadkiem lub doświadczyły tortur lub które ukrywały się w czasie II wojny światowej. Naukowcy zbadali również geny 22 dorosłych i ich dzieci i porównali je do rodzin żydowskich, którzy nie mieszkali w Europie w czasie rządów nazistów. Praca zespołu Yehuda jest najlepszym przykładem na przekazywanie traumy na dziecko poprzez „epigenetyczne dziedziczenie” – teorię mówiącą, że wpływy środowiskowe wpływają na geny następnych pokoleń. Zespół był szczególnie zainteresowany jednym obszarem genu związanego z regulacją hormonów stresu, o którym wiadomo, że wpływa na niego trauma. Odkryli epigenetyczne znaczniki w tej samej części tego genu, zarówno u tych, którzy przeżyli Holocaust jak i u ich dzieci, korelacji tej nie stwierdzono w żadnej z innych badanych grup jak i wśród ich dzieci. Poprzez dalszą analizę genetyczną, zespół wykluczył możliwość, że zmiany epigenetyczne były wynikiem urazu, którego doświadczyły dzieci.
Izraelscy lekarze uratowali życie młodej matki przez pierwszy zabieg tego rodzaju, z pomocą innowacyjnego systemu ECMO, donosi Ynet News. Uznano, że kobieta doznała śmierci klinicznej po doznaniu zatoru owodniowego podczas cesarskiego cięcia, gdy skrzep dostał się do jej płuc. Owodniowy zator występuje wtedy, gdy płyn owodniowy (który zawiera elementy obce krwi matki) wchodzi do naczyń krwionośnych matki. Ciało matki następnie przeżywa skrajne reakcje alergiczne. Większość przypadków kończy się śmiercią matki i płodu. Ci, którzy przeżyli zator mogą doświadczyć trwałych uszkodzeń neurologicznych. „Jest to jeden z pierwszych przypadków kobiety na świecie i w Izraelu, która przeżyła zator owodniowy dzięki maszynie ECMO i chirurgii”, powiedział profesor Dan Arvut, szef kardiochirurgii szpitala w Beilinson. „Mam nadzieję, że ten przełom uratuje życie kilku matek w Izraelu.” (ECMO to maszyna podtrzymywania życia, która dostarcza tlen do serca i płuc). W tej chwili stan matki znacznie się poprawił.

5. RETROSPEKCJE HISTORYCZNE: 25 lutego 1980

Prezydent USA Jimmy Carter zwraca się do organizacji żydowskiej i stwierdza, co następuje: „Jestem przeciwny niepodległemu państwu palestyńskiemu, ponieważ uważam podobnie jak wielu przywódców na Bliskim Wschodzie, w tym przywódców arabskich, że byłby to czynnik destabilizujący na Bliskim Wschodzie i na pewno nie służy interesom Stanów Zjednoczonych „. W 2006 roku Carter publikuje książkę „Palestyna: Pokój nie apartheid”, gdzie ustanowienie państwa palestyńskiego jest kwestią oczywistą, a Izrael jest przedstawiany jako główna przeszkoda do jego urzeczywistnienia.

 

 

 

 

 

 

 

Nadchodzące wydarzenia

  1. Grupa Uwielbienia

    30 stycznia Godzina: 19:00 - 21:00
  2. Grupa Młodzieżowa

    31 stycznia Godzina: 19:00 - 21:00
  3. Spotkanie niedzielne poprowadzi Wojciech Kolinka

    2 lutego Godzina: 10:00 - 11:30