Nie martw się. 06.02.2013r.

List św. Pawła do Filipian 4,6: Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu.

Kiedy ciągle się czymś zamartwiamy i smucimy, to opóźniamy zwycięstwo, które Duch Święty chce wnieść w nasze życie, ponieważ Bóg zawsze działa tam, gdzie jest wiara. Jezus powiedział: Jeśli uwierzysz, wszystko będzie możliwe. Ta zasada działa też w drugą stronę – jeśli nie wierzę, jeśli się przejmuję, martwię, smucę, to Boża nadnaturalna ingerencja nie będzie możliwa. Kiedy przechodzisz trudne chwile (ja mam ich naprawdę sporo), to i tak powinieneś stać w postawie zaufania Bogu i Słowu, które do ciebie wypowiedział.

Każda chwila, jaką spędzisz w wierze, da Duchowi Świętemu czas, by mógł dokonać dla ciebie czegoś niezwykłego. Kiedy dopadają cię złe myśli – odrzuć je, zastąp je obietnicami ze Słowa, módl się w Duchu Świętym. Gdy zachowasz postawę wiary, otworzysz Bogu drzwi, by mógł zadziałać w twojej sytuacji. Bądź opanowany. Utrzymuj postawę zaufania. Nie próbuj załatwić wszystkiego po swojemu. Niech Duch Święty zrobi to na swój sposób. On przemieni wszystko na twoją korzyść.

Modlitwa: Dziękuję Ci, Panie, że pomagasz mi we wszystkim. Niech Twoje Słowo się wypełni. 

 

Pastor Andrzej Stawikowski 

Życiowe burze. 30.01.2013r.

List do Hebrajczyków 11,33Którzy przez wiarę podbili królestwa, zaprowadzili sprawiedliwość, otrzymali obietnice, zamknęli paszcze lwom”.

Nie upadaj, kiedy życiowe burze przychodzą do ciebie. One przychodzą do każdego z nas. Mogą przybrać różną formę – choroby, kłopotów finansowych, problemów rodzinnych. Po prostu ustój w miejscu, w którym jesteś – „zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie!” (Przyp. 3,5). Jeśli jakaś naturalna siła występuje przeciwko tobie to wiedz, że ona nie może cię pokonać. Pamiętaj, że na całym świecie nie ma takiej naturalnej siły, która mogłaby przemóc Tego, który mieszka w tobie. „Ten, który jest w nas, większy jest, aniżeli ten, który jest na świecie” (I Jan 4,4,).

Boża siła należy do ciebie, a Duch Święty sprawił, że twoje stopy depczą kark twojej słabości, strachu, niemocy. Nie polegaj na własnej sile, na rozumie, wykształceniu czy czymś podobnym. Bóg jest twoją siłą! On przeprowadzi cię przez wszystko, co przechodzisz. Zobacz w swoim duchu jak Pan zwycięsko przeprowadza cię przez życiowe burze. On nie chce, żebyś utknął gdzieś po drodze, ale chce cię widzieć wciąż zwyciężającego.

Modlitwa: Dziękuję Ci Ojcze, że jesteś przy mnie w każdym momencie życia i prowadzisz mnie.

Pastor Andrzej Stawikowski 

Bóg – nasz Ojciec 23.01.2013r.

Dzieje Apostolskie 1,8: Ale weźmiecie moc Duch Świętego, kiedy zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi.

Jesteś przyjęty przez Boga jako syn, dlatego możesz mówić do Niego Ojcze. Jeśli naprawdę wiesz, kim jesteś w Jezusie, to rezultatem tego objawienia będzie odwaga, bezpieczeństwo oraz pewność w życiu. W duchowym chodzeniu z Panem jest czas, byś „zaprzyjaźnił” się z Jego „życzeniami” dla twojego życia – to Jego plany, które stają się wyzwaniem w życiu. Dla twojej duszy też przychodzi nowa pora – nasze poznanie, wejrzenie i zrozumienie muszą wzrosnąć, byśmy dowiedzieli się, co mamy w Bogu.

Kiedy patrzysz na świat, nie powinieneś go widzieć jako zagrożenia dla siebie. Świat to sfera naszego działania, nie możemy rozpaczać, że na nim jesteśmy. Bóg nas tu właśnie posłał i ty masz rozwiązanie dla świata. Reklamujesz Królestwo Boże, dlatego potrzebujesz wiedzieć kim jesteś, co posiadasz i co możesz w Nim zrobić. Bóg obdarował cię radością w Duchu Świętym, przebaczył ci grzechy, uzdrowił ciało, dał pokój z Bogiem, dał chrzest Duchem Świętym oraz namaszczenie. Dał ci to przez Jezusa (Jego śmierć) – podziel się tym z innymi.

Modlitwa: Dziękuję Ci, Panie za Ducha synostwa, za to, że jesteś moim Ojcem.

Pastor Andrzej Stawikowski 

Kiedy działa wiara? 16.01.2013r.

I list św. Pawła do Koryntian 16,13 „Czuwajcie, trwajcie w wierze, bądźcie mężni, bądźcie mocni”.

Nasz nieodnowiony umysł jest bardziej wyrafinowany niż jesteśmy w stanie to przyznać. Cielesność uwielbia planować (choć nie jest to złe), manewrować, kalkulować i matematycznie wyliczać: „jak to się stanie?”, „kiedy to przyjdzie?” lub „trzeba zrobić tak i tak a będzie to i to”. Cielesność (ludzki sposób – „kombinowanie”) chce umieścić cię w pozycji, w której wydaje ci się, że masz wszystko pod pełną kontrolą tak, iż nie potrzebujesz już stać w wierze i ufać Bogu. Jeśli jesteś powołany przez Boga to z pewnością cielesność będzie próbowała „dowiedzieć się” w jaki sposób możesz swoje powołanie zrealizować – z kim się skontaktować, kogo poznać i jakie posunięcia uczynić. Cielesność „kocha” opierać się na ludzkich zdolnościach i na charyzmie osoby. Duch Święty nie chce, abyśmy funkcjonowali na dwóch poziomach jednocześnie, gdzie pierwszy poziom to pragnienie, by zobaczyć wypełnienie Bożego powołania, zaś drugi poziom to „pomaganie” Bogu w wypełnieniu powołania poprzez kalkulacje i ludzką charyzmę. Łączenie duszy z duchem prowadzi do zamieszania w życiu. Kiedy zwrócisz się do Boga i zaufasz Mu, okoliczności będą miały mniejsze znaczenie, ponieważ będziesz chodził w wierze. Wiara działa tylko wtedy, kiedy poddajesz się Bogu i zwracasz się do niego w zaufaniu.

Modlitwa: Duchu Święty nie pozwól mi na ludzkie kalkulacje, prowadź mnie w oparciu o Słowo.

 

Pastor Andrzej Stawikowski

Wyczekuj go. 09.01.2013r.

Księga Habakuka 2,3 „Jeżeli się odwleka, wyczekuj go, gdyż na pewno się spełni, nie opóźni się”.

Cierpliwość to nie jest to samo co obojętność. Cierpliwość to cecha ludzi silnych, którzy zaufali Bogu i potrafią przeciwstawić się wszelkim atakom. Posiadanie Bożej wizji jest źródłem cierpliwości (choć jest wiele momentów niepokoju). Wizja – „Słowo od Boga” obdarza nas prawdziwą i jedyną właściwą inspiracją Bożą. Mojżesz czy Abraham nie wytrwali ze względu na wierność zasadom lub z poczucia obowiązku względem Boga, ale ze względu na wizję Bożą, jaką każdy z nich od Niego dostał.

Człowiek wierzący, który ma wizję, nie poświęca się sprawie czy zadaniu, poświęca się samemu Bogu – „(…) trzymał się bowiem tego, który jest niewidzialny, jak gdyby go widział” (Hebr.11,27). Zawsze wiesz, kiedy wizja pochodzi od Boga, a to z powodu jej natchnienia. Jest w niej „coś” cały czas świeżego, tak jakby się „nie starzała”. Mając ją nie ulegasz trendom chrześcijańskim, chcesz jedynie zadowolić Ojca w niebie i to staje się twoim celem – kult Boga przez oddanie się „życzeniu” Ojca. Kiedy w sercu masz wizję Duch Święty cały czas inspiruje cię do jej wypełnienia na ziemi. Nieoczekiwanie napełni cię, doda ci sił, pośle aniołów, by cię wspierali. Bóg tak postępuje byś wytrwał i miał pasję do wypełnienia „tego” (wizji) o co poprosił cię Ojciec.

Modlitwa: Ojcze, to Twój plan się liczy, dziękuję Ci za niego.

 

Pastor Andrzej Stawikowski

Nadchodzące wydarzenia

  1. Spotkanie dla Kobiet

    16 lutego Godzina: 17:00 - 19:00
  2. Spotkanie niedzielne poprowadzi pastor Andrzej Stawikowski

    17 lutego Godzina: 10:00 - 11:30
  3. Spotkanie Modlitewne

    19 lutego Godzina: 19:00 - 20:00