Poznaj się z Duchem Świętym. 17.04.2013r.

I list św. Pawła do Koryntian 6,19 „Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga, i że nie należycie też do siebie samych?”

Musimy stać się świadomi obecności Ducha Świętego w nas. Jeśli wiesz, że Ten, który jest w tobie, jest większy niż ten, który jest na świecie (I Jan 4,4) to w niewygodnej dla ciebie sytuacji nie będziesz popadał w panikę, próbując rozpaczliwie znaleźć jakąś pomoc. Będziesz wiedział, że twój Pomocnik Duch Święty, który jest w tobie, jest cały czas dla ciebie dostępny. Jeśli utrzymujesz z Nim bliską więź, to On da ci całą instrukcję jak należy postąpić w danej sytuacji. Jeśli narodziłeś się na nowo i zostałeś wypełniony Duchem Świętym to w swoim wnętrzu masz już wszystko, czego kiedykolwiek będziesz potrzebował, aby zwyciężyć. Greckie słowo Parakletos – Pocieszyciel (Jana 14,16) oznacza również: Doradca, Orędownik, Adwokat, Ten, który nas wzmacnia. Poznaj się z Duchem Świętym poprzez Słowo Boże. Kiedy dowiesz się, co o Nim napisano w Biblii, to również będziesz widział, co On robi. Będziesz wiedział jak On się przejawia i jak Mu się poddać. Będziesz wiedział jak podążać za Nim. To ogromnie przyczyni się do twojego wspaniałego duchowego wzrostu.

Modlitwa: Dziękuję Ci Duchu Święty, że zamieszkałeś mnie.

Pastor Andrzej Stawikowski 

Wartość w synostwie. 10.04.2013r.

List św. Pawła do Galacjan 4,5 Aby wykupił tych, którzy byli pod zakonem, abyśmy usynowienia dostąpili.”

Bardo ważnym czynnikiem na drodze do duchowego dojrzewania jest to byśmy patrzyli na siebie oczami Ojca Niebiańskiego. Duch Święty chce byśmy odkryli naszą wartość w tym, że przez ofiarę Jezusa jesteśmy synami Ojca, bez względu na to czy dokonujemy dobrych czy złych posunięć.

Niestety bardzo często jesteśmy skoncentrowani na naszych wadach, słabościach, błędach lub porażkach. Często przykre sytuacje okradają nas z poczucia własnej wartości i sprawiają, że czujemy się niepewnie, brak nam pewności siebie. Dlatego pamiętaj, że twoje poczucie wartości nie może opierać się na twoich osiągnięciach lub na tym, jak dobrze radzisz sobie z przeciwnościami, bo różnie z tym bywa. Nie jest istotne to jak wielki sukces odniosłeś, jak bardzo lubiany jesteś lub jak wielkich ludzi znasz. Twoje poczucie wartości powinno opierać się jedynie na tym, że jesteś dzieckiem Ojca Niebiańskiego. Jesteś jego wyjątkowym dziełem, masz coś do zaoferowania, masz coś, czego nie ma nikt inny i nikt nie może cię w tym zastąpić. Daj siebie temu światu – jesteś wyjątkowy.

Modlitwa: Dziękuję Ci Duchu Święty za to, że jestem w Jezusie wartościowym synem.

Pastor Andrzej Stawikowski 

Supermen. 03.04.2013r.

List św. Pawła do Galacjan 3,26 Albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa.”

W momencie, kiedy zostaliśmy zbawieni, staliśmy się w Chrystusie sprawiedliwością Bożą (II Kor. 5,21). Każde dziecko Boga jest wtedy sprawiedliwe. Bóg Ojciec nie kocha jednego dziecka bardziej, a drugiego mniej. Nie nadstawia ucha na prośby jednego dziecka bardziej, niż drugiego. Kiedy ta prawda dotrze do twojego serca, zaczniesz doświadczać odpowiedzi na modlitwy.

Wielu wierzących cały czas ma sobie coś do zarzucenia i żyją, nieustannie się potępiając. Popadają w duchową rozpacz, a następnie starają się ją ukryć, żeby nie było jej widać. Taka postawa może prowadzić do tego (otwierać ich), że diabeł zacznie „przychodzić” i okradać wierzących z dziedzictwa, jakie mają w Jezusie. Żyją w przekonaniu, że Bóg nie wysłucha ich modlitw, ponieważ w związku z ich postępowaniem, jest cały czas czymś podenerwowany. Niektórzy wierzący (sam się kiedyś złapałem na takich myślach) myślą sobie „o, gdyby udało mi się znaleźć kogoś, kto żyje blisko Boga i ten ktoś pomodliłby się w mojej sprawie, to na pewno otrzymałbym to, o co proszę.” Z tego powodu chrześcijanie szukają wokół siebie kogoś, kto mógłby przyjąć dla nich błogosławieństwo od Boga. Nie szukaj duchowego supermena – jeśli jesteś zbawiony sam nim jesteś.

Modlitwa: Dziękuję Ci Jezu za zbawienie.

Pastor Andrzej Stawikowski 

Życie – pomnażanie darów. 27.03.2013r.

I list św. Pawła do Koryntian 10,24 Niech nikt nie szuka własnej korzyści, lecz korzyści bliźniego.”

Jeśli jesteś wierzącym, to z pewnością otrzymałeś od Ducha Świętego jakiś dar, który cię wyróżnia i który idealnie pasuje w twoim lokalnym kościele. Pamiętaj, że dar ten ma służyć budowaniu lokalnego kościoła. Pomnożenie daru, który otrzymałeś jest twoim zadaniem i powołaniem. Niezależnie od tego, co jest tym darem – czy objawienie, czy namaszczenie, zrób wszystko, żeby to pomnożyć.

Zadaj sobie pytanie, co możesz osiągnąć podczas swojego krótkiego życia na ziemi? Odpowiedź na to pytanie powinna zmierzać w kierunku pomnożenia darów, nie po to, żeby wywrzeć na kimś dobre wrażenie, ale po to, aby w życiu przynieść owoc. Przebudzenie oznacza, że całe Ciało Jezusa budzi się i zaczyna dostrzegać, iż koncentrowało się na sobie, prowadziło pełen rezygnacji styl życia, ale nie przynosiło owocu. Masz dar, który dostałeś od Boga. Darem tym możesz pobłogosławić ludzi wokół ciebie, dlatego nie izoluj się od innych – jesteś do nich posłany.

Modlitwa: Duchu Święty dziękuję Ci za dary, które otrzymałem od Ciebie.

Pastor Andrzej Stawikowski 

Tak blisko, bo w sercu. 20.03.2013r.

I list św. Pawła do Koryntian 3,16 Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was?”

Przez swoją ofiarę Jezus usunął to, co oddzielało człowieka od Boga. Boża obecność opuściła Miejsce Najświętsze zbudowane ludzkimi rękami i nigdy tam nie wróciła. Teraz Jego obecność zamieszkuje nas – „Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg: zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim” (II Kor. 6,18). Bóg jest w tobie. Musisz jednak to wiedzieć i wierzyć w to. Pamiętaj, że Duch Święty nie przejmie nad tobą kontroli. Kiedy zdasz sobie sprawę z Jego obecności w tobie i zaczniesz działać w zgodzie ze Słowem Bożym, to również  Duch Święty zacznie działać przez ciebie.

Ludzie wierzący oczekują działania Boga „z zewnątrz”, próbują „ściągnąć” Boga na swoje spotkania. Tymczasem Duch Święty jest cały czas obecny na spotkaniu wierzących, gdyż zamieszkuje nas. Wypełnienie Duchem Świętym nie jest tylko ekscytującym przeżyciem, ale też stanowi fakt, iż Duch Święty – Boska Osoba czyni sobie z ciebie swój dom, który cały czas zamieszkuje i zawsze jest z tobą. Duch Święty będzie delikatnie kierować cię we właściwą stronę, będzie delikatnie szeptał w twoim wnętrzu (sercu), a ty będziesz Go słyszał.

Modlitwa: Dziękuję Ci Duchu Święty, że mieszkasz we mnie.

Pastor Andrzej Stawikowski 

Nadchodzące wydarzenia

  1. Spotkanie niedzielne poprowadzi Małgorzata Spisz

    20 stycznia Godzina: 10:00 - 11:30
  2. Spotkanie Modlitewne

    22 stycznia Godzina: 19:00 - 20:00
  3. Grupa Uwielbienia

    24 stycznia Godzina: 19:00 - 21:00