Umiejętne słuchanie. 22.05.2013 r.

II List św. Pawła do Koryntian 10,5 „(…) i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi”.

Uczniowie Jezusa częściej żyli według duszy (emocje, umysł, wola) niż według ducha. Byli tak bardzo przekonani, że Jezus ustanowi swoje Mesjańskie Królestwo na ziemi, że nie słuchali tego, co naprawdę do nich mówił. Mimo, iż wciąż powtarzał, że musi cierpieć, umrzeć i zostanie wzbudzony trzeciego dnia, nie słuchali Go. Z nami może być podobnie. Bóg może mówić do nas, w naszym duchu, ale jesteśmy czymś tak bardzo zajęci w duszy, że nie słyszymy tego, co On mówi do nas. Twoja siła leży w tym, że zwracasz się do Jezusa, aby Go słuchać. Wróg rozproszy cie tyloma rzeczami właśnie dlatego, abyś nie poświęcał czasu Panu. Jeśli jednak świadomie pozwolisz, aby duch rządził w twoim życiu, to doświadczysz zwycięstwa w swoich myślach i ostatecznie wzrośniesz w siłę.

Modlitwa: Jezu wyznaję, że jestem gotowy, by przyjąć Twoje Słowo do mojego serca.

Pastor Andrzej Stawikowski 

Bądź cierpliwy. 15.05.2013r.

List św. Pawła do Rzymian 4,19 „I nie zachwiał się w wierze, choć widział obumarłe ciało swoje mając około stu lat, oraz obumarłe łono Sary”.

Wielu wierzących jest niecierpliwych w osiąganiu Bożej wizji, wielu nie wie nawet, czym jest wizja. Wróg doskonale orientuje czy jesteśmy cierpliwi, czy też nie. Jeśli chcesz zobaczyć spełnienie swoich marzeń (wizji) to będziesz musiał zrobić to, co ja zrobiłem i robię nadal. Trzeba powiedzieć do siebie: „Zamierzam stać tutaj i budować to miejsce, zamierzam czekać na to, co Pan powiedział. On powołał mnie do tego i nie wycofam się, aż mi się to uda. Nie będzie mnie obchodziło, jak ciężko będzie na drodze i jakie spotkam przeciwności. Trzymam się mocno Bożej wizji (marzenia) i nie ruszę się z tego miejsca, szukając ulgi w innym miejscu. Będę wielbić Boga w tym wszystkim  (okolicznościach) bez względu na to, co mnie spotka”. To właśnie znaczy być cierpliwym, być nie do zatrzymania. Jeśli masz taką postawę, to buduje się  w tobie niewzruszone zaufanie Jezusowi.

Modlitwa: Duchu Święty spraw bym był niewzruszony w życiu, gdy chodzi o to, co mówisz do mnie.

Pastor Andrzej Stawikowski

Jezus jest celem. 08.05.2013r.

I Księga Samuela 23,16 „Jonatan, syn Saula, wybrał się do Dawida do Choreszy i dodawał mu otuchy w Bogu”.

Pamiętaj, by mocno pilnować swojej więzi (relacji) z Jezusem. On obiecał ci, że nigdy cię nie opuści (Hebr.13,5) – to jest fantastyczna wiadomość, nigdy nie strać tej prawdy z oczu. Jezus zawsze powinien być w centrum naszego życia, nigdy nie powinien stać się „dodatkiem” po to, by osiągnąć jakiś cel czy rezultat. Jestem pewien, że w swoim życiu napotkasz na takie momenty, że wróg spróbuje powstrzymać realizowanie Bożego planu w twoim życiu. Będziesz wtedy odczuwać taką pokusę, by coraz bardziej się wysilać, mieć cały czas dobre rezultaty i gdy się temu poddasz wtedy Jezus, Jego Osoba zejdzie na drugi plan.

Pamiętaj o tym, że kiedy realizujesz Boży plan to Bóg stawia na twej drodze ludzi, którzy będą cię wspierać i zachęcać do właściwych postaw, odpowiednich reakcji w trudnych sytuacjach, tak byś nie zgubił Jezusa z oczu. Takich ludzi potraktuj jako skarb w twoim życiu, bo będą też inni ludzie…

Modlitwa: Duchu Święty postaw na mojej drodze ludzi, którzy będą mnie zachęcać i kierować w Twoją stronę.

Pastor Andrzej Stawikowski 

Kompania braci i sióstr. 01.05.2013r.

List św. Pawła do Efezjan 5,18b-19 „(…) ale bądźcie pełni Ducha, rozmawiając ze sobą przez psalmy i hymny, i pieśni duchowne, śpiewając i grając w sercu swoim Panu”.

Jeśli bardzo ci zależy na tym, by wypełnić Bożą wolę, którą Bóg zaplanował do twojego życia, to poproś Go, by połączył cię z takim rodzajem ludzi, którzy są pełni wiary i zachęty. Ludzi, w których będziesz słyszał głos wiary i zachęty nawet wtedy, gdy nie będą się odzywać. Ten dźwięk, który będzie z nich jakby wychodził, będzie brzmiał: „jeśli Bóg to powiedział, to się stanie to”. To rodzaj ludzi, którzy nie zrobią z ciebie „platformy” dla swojej służby, ale rozmiłują cię w ukochanym Jezusie. To wierzący, którzy będą stać z tobą, gdy będziesz przechodzić momenty, których byś sobie nigdy nie życzył.

Potrzebujesz, jak każdy, braci i sióstr, z którymi nawiążesz relacje pełne miłości. Potrzebujesz ludzi, którzy będą z tobą i będą cię pobudzać do miłości, do zgody, by być oddanym Bogu. Oczywiście ci ludzie tego samego będą potrzebować od ciebie. Nie dołączaj swojego życia do ludzi, którzy cały czas kierują się własnym rozumem, ulegają emocjom, trendom chrześcijańskim, nie postępują zgodnie ze Słowem Bożym i zasadami Ewangelii (przebaczenie, pojednanie), często panuje wśród nich atmosfera rozczarowania i zniechęcenia. Jeśli dołączysz swoje serce do takiego rodzaju ludzi, to wkrótce podzielisz ich frustracje, niewiarę i ostatecznie zakończy się to zatwardziałością serca, czego z pewnością Bóg dla ciebie nie chce. Zatem poproś o pomoc Ducha Świętego i wybierz dobre towarzystwo.

Modlitwa: Duchu Święty połącz mnie z ludźmi, którzy są pełni wiary i zachęty.

Pastor Andrzej Stawikowski 

Trzy proste rzeczy. 24.04.2013r.

Ewangelia św. Jana 17,4 „Ja cię uwielbiłem na ziemi; dokonałem dzieła, które mi zleciłeś, abym je wykonał.

Pamiętajmy, że to, o co poprosił nas Bóg, żebyśmy zrobili wymaga od nas pewnego rodzaju wysiłku, poświęcenia, rozmyślania, modlitwy i „układania” swego życia pod realizację Bożego marzenia. Nie możemy mieć nadziei, że to marzenie samo się wypełni tylko dlatego, że mówił o nim do nas Duch Święty. Pamiętajmy o trzech rzeczach. Po pierwsze wierzymy w to, co powiedział do nas i o nas Bóg, i stajemy się cierpliwi wobec Bożego planu. Rozmyślamy o obietnicy, którą teraz mamy w swoim sercu, wskutek czego powstaje w nas siła i Boże „pchnięcie”, by „ustawić” całe swoje życie w kierunku wypełnienia Bożej wizji. Po drugie zrzucamy na Pana codzienne troski i problemy, bo jeśli tego nie robimy, to wróg wykorzysta je jako pewien rodzaj ciężaru, by nas wyeliminować. Staniemy się po jakimś czasie mocno zmęczeni i wypaleni, próbując zrobić „coś” we własnej sile. Dlatego zawsze powinniśmy zrzucać nasze troski na Jezusa. Po trzecie rób to, co dzisiaj możesz robić, zachęcaj siebie i innych do życia skupionego na celu. Moment, w którym Duch Święty mówi do ciebie w twoim sercu, uczyni cię natchnionym. Takiego siebie „przynieś” do kościoła, spotkaj się z ludźmi i powiedz do nich „możemy to zrobić, bo Bóg jest w nas i pośród nas” – na tym polega budowanie klimatu, w którym możemy osiągnąć Boże marzenia.

Modlitwa: Duchu Święty pomóż mi budować Twój plan w moim życiu.

Pastor Andrzej Stawikowski 

Nadchodzące wydarzenia

  1. Spotkanie niedzielne poprowadzi Małgorzata Spisz

    20 stycznia Godzina: 10:00 - 11:30
  2. Spotkanie Modlitewne

    22 stycznia Godzina: 19:00 - 20:00
  3. Grupa Uwielbienia

    24 stycznia Godzina: 19:00 - 21:00