25.06.2010r. – Synowie Królestwa

I Tym. 4,12: „Niech Cię nikt nie lekceważy z powodu młodego wieku”.

Jedną z pierwszych dziedzin naszego życia, w którą wróg uderzy, chcąc nas zniszczyć, jest nasz charakter.

Młody wiek to młody, niewykształcony charakter. Oskarżenie wroga przyjdzie i będzie próbowało wpłynąć na to, jak postrzegamy samych siebie. Nieprzyjaciel poprzez myśli oraz ludzkie opinie będzie nam wmawiał, że nie posiadamy tego, co potrzebne, by dobrze wykonać powierzone nam zadanie. Będzie nam mówił, że nie mamy odpowiedniego charakteru, stylu, darów, namaszczenia, a lokalny kościół jest zbyt mały i dlatego nigdy nie uda nam się nic osiągnąć. Wróg będzie starał się nam pokazać, że powołanie, cele, wizja, to wszystko, co jest przed nami, wykracza ponad nasze możliwości i siły, dlatego nie powinniśmy się za to brać, ponieważ będziemy zawstydzeni. Właśnie to miało miejsce w życiu Nehemiasza, Mojżesza i innych. Niektórzy ludzie będą cię zniechęcać do końca twoich dni na ziemi. Nie daj się i czasem nie myśl o sobie tak, jak Mojżesz: „Kimże jestem, że miałbym pójść do Faraona?” (II Moj. 3,11).

Dlatego określ swoją tożsamość, to, kim jesteś w Jezusie. Odkrywając w sobie tożsamość Jezusa, będziesz czuł się spełniony, będziesz połączony z Duchem Świętym. Kol. 3,3-4: „Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu; gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy się i wy okażecie razem z nim w chwale”.

Modlitwa: Panie, dziękuję Ci, że prowadzisz mnie mimo braków w charakterze. Niech nic i nikt mnie nie zatrzyma. Dziękuję Ci, Duchu Święty, że jesteś we mnie.

Pastor Andrzej Stawikowski

21.06.2010r. – Ludzie Królestwa

„Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane” (Mat. 6,33)

Królestwo, którego mamy szukać, nie jest gdzieś w niebie, lecz na ziemi. Ono jest pośród nas i w naszych sercach. Kiedy Boża wola, Jego charakter oraz dary – to, co otrzymaliśmy od Niego, zostanie właściwie ugruntowane w sercach, umyśle, emocjach – całym naszym życiu, wtedy doświadczymy pokoju i radości w Duchu Świętym (Rz 14,7).

Przestrzeganie zasad Królestwa Bożego opisanych w Ewangeliach, takich jak miłowanie innych albo przebaczanie więcej niż siedem razy dziennie, czy też posiadanie właściwego skarbu (Jezusa), by cały czas serce nasze należało do niego sprawia, że w człowieku stanie się widoczne Boże życie. To Boża wola, która buduje w nas fundamentalne wartości. Muszą one zostać ukształtowane w każdym wierzącym, zanim zostanie mu dana jakiekolwiek odpowiedzialność lub funkcja w kościele. Dlatego Boże Królestwo musi być ugruntowane w nas. Dzieje się to wtedy, gdy pozwalamy, by Bóg działał w naszym codziennym życiu. Potrzebujemy usunąć wszystko, co nie pochodzi od Niego. Gdy tak postępujemy, widzimy, jak Jego Królestwo w nas staje się niezachwiane.

Modlitwa: Panie niech Twoje zasady Królestwa będą we mnie mocno ugruntowane i niech staną się błogosławieństwem dla innych. Dziękuję Ci Jezu, że należę do Ciebie.

Pastor Andrzej Stawikowski

17.06.2010 ,,Boża miłość przebacza.”

Ef. 4,32 ,,Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie.”

Boża miłość, która jest w Tobie charakteryzuje się tym, że wybacza. Jeśli tylko pozwalamy jej przepływać przez nas, to wraz z nią, zawsze przychodzi odpuszczenie przewinień. Miłość jest nierozerwalnie związana z przebaczeniem. Aby mogła przynosić Ci błogosławieństwo, musisz być jej wykonawcą.

Miłość wzrasta w sercu w miarę jej stosowania, a jednym z przejawów tego jest wybaczanie. Inaczej mówiąc, miłość przynosi Tobie korzyść, gdy żyjesz  z nią w zgodzie. Oczywiście jeszcze otrzymujemy za to nagrodę w życiu na ziemi jak również i w niebie.

Apostoł Paweł pisał do kościoła w Efezie o stosowaniu Bożej miłości. Fragment z Pisma odnosi się do każdego wierzącego. Duch Święty przez Pawła przynosi duchową prawdę wierzącym, który mieszkają na całym świecie.

Ef. 4,32 ,,Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie.”

Jeśli Bóg przebacza to i my powinniśmy przebaczać. Powinniśmy robić to chętnie, by w ten sposób być wykonawcami Słowa, a nie tylko słuchaczami.

Pastor Andrzej Stawikowski

11.06.2010 ,,Miłość bliźniemu złego nie wyrządza.”

Rzym. 13,10 ,,Miłość bliźniemu złego nie wyrządza…”

Chodzenie w Bożej miłości to ścieżka do udanego życia. Kiedy będziesz nią szedł, osiągniesz zwycięstwo w każdej dziedzinie.

Wielu wierzących, pragnie zrobić wielkie rzeczy dla Jezusa. Mam dla ciebie radę; chcąc robić wielkie rzeczy, zacznij od kochania ludzi. Tutaj, w tym miejscu, wszystko ma swój początek: przebudzenie, służba, ewangelizacja, praca dla Pana.

Od wielu lat, gdy patrzę na siebie,  chcę zobaczyć właściwe nastawienie. W zasadzie zawsze zastanawiam się, jak wpłyną na drugą osobę słowa lub czyny, które planuję. Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Czy to co chcę powiedzieć lub zrobić skrzywdzi kogoś? Jeśli tak, to nie mogę już w ten sposób postąpić.

Daleko mi do ideału, ale zmierzam w tamtą stronę. Popełniam wiele błędów, ale gdy tylko zobaczę co robię nie tak, staram się to jak najszybciej zmienić i na nowo zacząć chodzić w Bożej miłości. Nie wierzę, że uda Ci się zrealizować Jego wizję dla Twojego życia, jeśli źle traktujesz ludzi, albo skrywasz niechęć do kogoś w swoim sercu. Okazuj innym Bożą miłość i w ten sposób staniesz się wykonawcą Słowa.

Będąc członkami jedni drugich, ciała Jezusa Chrystusa, musimy traktować się z miłością i szacunkiem, nie możemy wyrządzać krzywdy i szkody bliźniemu. Nie możemy źle się obchodzić z ludźmi i jednocześnie wierzyć, że odniesiemy duchowy sukces. ,,Miłość bliźniemu złego nie wyrządza.”

Pastor Andrzej Stawikowski

Nadchodzące wydarzenia

  1. Spotkanie niedzielne poprowadzi Małgorzata Spisz

    20 stycznia Godzina: 10:00 - 11:30
  2. Spotkanie Modlitewne

    22 stycznia Godzina: 19:00 - 20:00
  3. Grupa Uwielbienia

    24 stycznia Godzina: 19:00 - 21:00