„Gdy będziesz przechodził przez wody, będę z tobą, a gdy przez rzeki, nie zaleją cię; gdy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz, a płomień nie spali cię”. Iz. 43,2

1280x400px_MANNAznieba

Jesteśmy wierzącymi ludźmi, polegamy na Panu. Żyjąc tu, na tym świecie, czasami myślimy, że nas – ludzi wierzących, ominą wszystkie przykre sytuacje. Takie są nasze naturalne pragnienia, chcielibyśmy, żeby tak właśnie było, ale w przytoczonym wyżej cytacie czytamy, że nie zawsze tak będzie.

Mentalne nastawienie. 26.06.2013r.

Ewangelia św. Marka 16,15 „I rzekł im: Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszystkiemu stworzeniu”.

Wolą Boga jest „(…) aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy” (I Tym. 2,4), dlatego też Jezus zachęca nas do zwiastowania ewangelii wszystkiemu stworzeniu, do śmiałego dzielenia się dobrą nowiną. Aby „zdobyć” świat dla Jezusa, musimy zrezygnować z własnej wygody i starać się dotrzeć do ludzi, którzy nigdy nie słyszeli przesłania ewangelii i nigdy nie oddali Mu swojego życia. Musimy nauczać i głosić z pasją i zapałem, wprowadzać ludzi w uczniostwo. Inaczej mówiąc, możemy „zdobyć” świat dla Jezusa, jeśli dołożymy starań i wysilimy się, aby wypełnić Boże powołanie. Realizowanie marzeń to proces, to nie „spada” nagle z nieba. Jeśli chcemy dotrzeć do całego naszego pokolenia z ewangelią, to musimy działać bardzo zdecydowanie. Musimy nastawić się na to mentalnie, podporządkować się mocy Ducha Świętego i zorganizować całe swoje życie „pod żniwo”, a następnie dążyć z całej siły i z całego serca do spełnienia danego od Boga marzenia.

Modlitwa: Duchu Święty „daj” mi wiele okazji do głoszenia ewangelii.

Pastor Andrzej Stawikowski 

Nie strać z oczu. 19.06.2013r.

List św. Pawła do Filipian 3,12 „Nie jakobym już to osiągnął albo już był doskonały, ale dążę do tego, aby pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa”.

Apostoł Paweł jest dla mnie osobiście wielkim przykładem człowieka oddanego powołaniu głoszenia Ewangelii. Paweł stał się wszystkim dla wszystkich w jednym celu, aby pozyskać dla Pana tylu, ilu się da (I Kor.9,22). Doznał on cierpienia, niedoli, zimna, głodu, prześladowań, nielojalności, bezdomności i przykrości od prawdziwych braci. Był poturbowany fizycznie z powodu głoszenia. Nigdy jednak nie stracił z oczu faktu, że urodził się, aby wypełnić swoje przeznaczenie. Niezależnie od tego, co się działo, Paweł miał jedno na myśli i ta myśl towarzyszyła mu ustawicznie – „ muszę wypełnić cel, dla którego się urodziłem, muszę ukończyć bieg, który Bóg dla mnie ustanowił”.

Jeżeli chcesz wykonać Bożą wolę to musisz prowadzić podobny styl życia jak Paweł. To pozwoli ci przejść przeciwności i przetrwać diabelskie ataki, aż w końcu doprowadzi cię do miejsca, które przygotował dla ciebie Bóg.

Modlitwa: Duchu Święty wprowadź mnie we wszystko, co przygotowałeś dla mnie.

Pastor Andrzej Stawikowski 

Czyste motywacje. 12.06.2013r.

List do Hebrajczyków 4,13 „I nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed nim, przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami tego, przed którym musimy zdać sprawę”.

Kiedy nasza cielesność (ciało) przeciwstawia się pracy Ducha Świętego, kiedy przeważają ludzkie ambicje i tradycje, Jego zasmuca to tak bardzo, że po cichu odsuwa się „na bok”. Duch i cielesność (ludzki sposób myślenia i reagowania) nigdy nie mogą się mieszać, zawsze muszą być oddzielone. W miarę jak poddajesz się procesowi oczyszczania przez Ducha Świętego (zbawienie duszy – zmiana myślenia) coraz trudniej jest duchowi i ciału mieszać się w twoim życiu. Musisz zgodzić się, żeby Duch Święty w tobie pracował, a nawet pytać Go, co masz zmienić, poprawić, a co wyrzucić z życia. Powinieneś być otwarty na zmiany i prosić Go, aby ujawnił twoje prawdziwe ambicje. Duch Święty przygląda się twojej motywacji – dlaczego to robisz?, po co tam jeździsz? To są właśnie te pytania, które zadaje w sercu i bada motywacje. Jeśli motywacje są czyste, to dalej prowadzi twoje życie tak, aby mogło się rozwijać i przynosić owoc.

Modlitwa: Boże zbadaj moje życie, zbadaj moje serce i pokaż mi, co się w nim znajduje.

Pastor Andrzej Stawikowski 

Wspaniała droga. 05.06.2013r.

List św. Jakuba 1,21 „Przeto odrzućcie wszelki brud i nadmiar złości i przyjmijcie z łagodnością wszczepione w was Słowo, które może zbawić dusze wasze”.

Boże Słowo przenika wszystko i każdego. Nie ma takiego sposobu, by się przed nim ukryć, schronić, chociaż możesz uparcie próbować strzec w swojej duszy tych „zakamarków”, które nie są jeszcze przez Słowo odnowione. Kiedy Jakub upomina nas „odrzućcie wszelki brud”, musimy być świadomi, że pisze on do nowonarodzonych wierzących. Mimo, że nawróciliśmy się to brud i złość są wciąż obecne w naszym życiu.

Istnieje wspaniała droga, by chodzić z Panem. Ta droga to posłuszeństwo. Słyszymy i robimy to, co mówi Bóg, pozwalając Mu zajrzeć w każdy „kąt” naszego życia. Dzięki poddaniu się Bogu, zyskujemy to, co najlepsze. Posłuszeństwo Panu to strzał w dziesiątkę. Nie ma znaczenia jak bardzo próbujemy być tajemniczy, Bóg i tak jest świadomy wszystkiego, co robimy.

Modlitwa: Duchu Święty prowadź nas do posłusznego życia dla Ciebie.

Pastor Andrzej Stawikowski 

Nadchodzące wydarzenia

  1. Spotkanie niedzielne poprowadzi Małgorzata Spisz

    20 stycznia Godzina: 10:00 - 11:30
  2. Spotkanie Modlitewne

    22 stycznia Godzina: 19:00 - 20:00
  3. Grupa Uwielbienia

    24 stycznia Godzina: 19:00 - 21:00