Author Archive

Kurs mentorsko – liderski

baner1280x400px-KURSmentorsko-liderski

Już w czerwcu rozpoczynamy kurs dla współpracowników i wolontariuszy zaangażowanych w pracę w swoim lokalnym kościele, którzy służą swoim życiem, by realizować Boże cele. Jego uczestnicy będą szkolić się w tym, jak efektywnie budować Królestwo Boże, a precyzyjniej – lokalny kościół, który jest przejawem Królestwa.

Nadchodzące wydarzenia

  1. Modlitwa za miasto

    14 października Godzina: 19:00 - 20:00
  2. Spotkanie Modlitewne

    15 października Godzina: 19:00 - 20:00
  3. Grupa Uwielbienia

    17 października Godzina: 19:00 - 21:00