„A w każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi.” I Kor. 12,7 

1280x400px_MANNAznieba

W rozdziale tym Św. Paweł wyjaśnia różnorodność, a zarazem wspólnotę darów duchowych, które Duch Święty rozdziela wierzącym, według swojej woli, mając na celu wspólny pożytek. Duch Święty jest skupiony na tym, by tworzyć jedno ciało – organizm, który dzięki darom duchowym będzie dobrze rósł.

 

Jedno z tłumaczeń określa przejawianie się Ducha Świętego jako Jego manifestację, która dochodzi do głosu w każdym wierzącym ponieważ, zgodnie z powyższym fragmentem, każdemu wierzącemu został udzielony konkretny dar lub dary. Gdy Duch Święty przejawia się w wierzącym, przynosi to drugiej osobie dobro, pomoc, jakąś korzyść. Zatem Duch Święty, który działa przez nas, zawsze chce przynieść drugiej osobie błogosławieństwo, bo człowiek powinien mieć pożytek z manifestacji darów Ducha Świętego. Bóg ma wtedy szansę, możliwość udzielić człowiekowi łaski, stosownej pomocy, przynieść uzdrowienie. Manifestacja darów nie dzieli, ale tworzy w nas pewien rodzaj jedności ku pożytkowi, zarówno jednostki jak i dla dobra kościoła, w którym nie będzie rozdwojenia.

Nadchodzące wydarzenia

  1. Spotkanie niedzielne poprowadzi Małgorzata Spisz

    20 stycznia Godzina: 10:00 - 11:30
  2. Spotkanie Modlitewne

    22 stycznia Godzina: 19:00 - 20:00
  3. Grupa Uwielbienia

    24 stycznia Godzina: 19:00 - 21:00